preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

11/01/2019r. godz: 10:00 – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

W dniu 12 września 2018 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 11 stycznia 2019 roku /piątek/ o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  4. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: