preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

 

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk.

Na podstawie podjętej uchwały NR IV/26/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 14 grudnia 2018r. właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie bez wezwania z dołu, do 15 dnia następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłatę za miesiąc grudzień danego roku należy wnieść bez wezwania z góry do dnia 15 grudnia danego roku.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: