preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

28/01/2019r. godz:10:00 – V Sesja Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 stycznia 2019r. /poniedziałek/ o godzinie 10:00 zwołuje się V Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 5. Przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2022.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk w 2019 r.;
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamieńsk na lata 2019-2021;
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2019 rok;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XIX/188/12 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa ALEKSANDRÓW;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa BARCZKOWICE;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DANIELÓW;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/225/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DĄBROWA;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/227/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GAŁKOWICE STARE;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/228/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GORZĘDÓW;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/223/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa HUTA PORAJSKA;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/222/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa KOŹNIEWICE;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa OCHOCICE;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/218/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PODJEZIORO;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/219/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PYTOWICE;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/220/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa SZPINALÓW;
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa WŁODZIMIERZ.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: