preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Nowe władze w sołectwach

Po  zakończonych wyborach samorządowych  w 2018 r przyszedł czas na wybory nowych władz w poszczególnych sołectwach Gminy  Kamieńsk. Na przełomie  marca i kwietnia br w poszczególnych sołectwach naszej Gminy zostały przeprowadzone  zebrania wiejskie podczas których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów oraz rad sołeckich. Zgodnie ze statutami sołectw zebrania wiejskie na których ma zostać dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje i przeprowadza  burmistrz. Burmistrz może upoważnić pracownika  Urzędu Miejskiego do przeprowadzenia takiego zebrania.

W zgodzie ze statutowym przepisem wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej  dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Składy osobowe władz w poszczególnych sołectwach w kadencji  2018  –  2023  przedstawia poniższa tabela:

L/P Sołectwo Sołtys Rada sołecka
1. Aleksandrów Malec Krzysztof Krawczyk Sylwester

Kuryło Łukasz

Sewerynek Aneta

2. Barczkowice Bajon  Jadwiga Bajon Stanisław

Olejnik Stanisław

Pawłowski  Bogdan

3. Danielów Fila Sławomir Dyja Halina

Witkowski Grzegorz

Wszelaki Marian

4. Dąbrowa Miśkiewicz Tomasz   Górna  Kamila

Lipiński  Ryszard

Robak  Danuta

5. Gałkowice Stare Domińczyk Iwona  Katarzyna Szczepanik

Stanisz  Wiesława

Zbies Ewelina

6. Gorzędów Basiakowski Konrad Ozga Jacek

Rozpończyk Katarzyna

Wojtania Marcin

7. Huta Porajska Masiarek Mariusz  Kałuzińska Zenobia

Kurzawa Andrzej

Kurzawa Iwona

8. Koźniewice Miśkiewicz Anna Alama  Bożena

Karpińska  Katarzyna

Kurzydlak  Magdalena

9. Ochocice Łęgowiak Zenona  Koczberska  Krystyna

Polewiak Jadwiga

Szulc  Kazimiera

10. Podjezioro Grzybowska Agata  Kowalska Iwona

Kuśmierek  Tomasz

Gryl  Jarosław

11. Pytowice Samborska Małgorzata Madejczyk  Grzegorz

Jabłońska  Aldona

Gryl  Jadwiga

12. Szpinalów Wieczorek  Grzegorz Bezulska  Katarzyna

Koszelczuk Karolina

Stępień  Barbara

13. Włodzimierz Biegańska Jadwiga Bajdenko  Barbara

Madejczyk Iwona

Pyrek  Zofia

 

Zebranie wiejskie to doskonała okazja do dialogu z mieszkańcami oraz przekazania im interesujących informacji dotyczących realizacji niektórych zadań przez Gminę. Tak było i tym razem. Burmistrz Kamieńska poinformował zebranych mieszkańców o kilku istotnych dla mieszkańców sprawach , a mianowicie:

  1. Planuje się zorganizowanie z mieszkańcami poszczególnych sołectw zebrań wiejskich w miesiącu czerwcu br dotyczących  bieżących spraw gospodarczych.
  2. Niebawem  rozpocznie się budowa autostrady na odcinku Radomsko – Kamieńsk. Roboty te potrwają kilka lat i będą stwarzały  duże utrudnienie komunikacyjne dla mieszkańców  Gminy.
  3. W  trosce o czyste powietrze i w walce ze smogiem przeprowadzane będą przez odpowiednie organy kontrole dotyczące materiałów spalanych w domowych piecach. Niedopuszczalne jest spalanie takich materiałów jak tworzywa sztuczne, guma, płyty meblowe czyściwo itp. Materiały te podczas spalania wydzielają toksyczne substancje do atmosfery.
  4. Gmina realizuje kilka programów dla swoich mieszkańców, a m.in. bezpłatny odbiór materiałów zawierających azbest, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na gazowe, programy zdrowotne w tym dotyczące rehabilitacji.
  5. W  celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi /domowymi / mieszkańcy, którzy gromadzą ścieki domowe w szambach  będą zmuszeni do  ich zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Ścieki te muszą trafić na oczyszczalnię ścieków. Będą prowadzone w tym zakresie kontrole przez odpowiednie służby.
  6. W  zakresie realizacji zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy wniosek Gminy  w tej sprawie został pozytywnie zweryfikowany przez służby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jest zatem duża szansa że Gmina Kamieńsk otrzyma wnioskowane środki na realizację tego zadania.
  7. W  wielu gminach w Polsce obserwuje się wzrost cen na odbiór śmieci od mieszkańców. W naszej Gminie do końca br nie przewiduje się zmiany  tych cen.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: