preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy:

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Kamieńsk ”

 

Wartość ogólna zadania:
66.473,46 zł brutto
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote, 46/100)

Dotacja ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
25.016,00 zł brutto
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy szesnaście złotych, 00/100)

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: