preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

1 czerwca – konkurs wędkarski dla dzieci i młodzieży

Koło Wędkarskie w Kamieńsku organizuje Spławikowy Konkurs Wędkarski dla dzieci i młodzieży. Konkurs odbędzie się 01 czerwca 2019 roku na zbiorniku Kmiecizna.

Regulamin i przebieg Konkursu:

 1. Losowanie stanowisk odbywa się nie później niż na 60 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Czas trwania zawodów wynosi 3 godz. Z przyczyn losowych lub niekorzystnych warunków  atmosferycznych tura może być skrócona do 1,5 godz.
 3. Po wylosowaniu stanowisk zawodnicy kierują się na wylosowane   stanowiska i pozostają na nich przygotowując się  do  zawodów. W tym czasie mogą korzystać z pomocy innych osób.
 • umówiony sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie
 • umówiony sygnał oznacza zakończenie zawodów, po tym sygnale nie zalicza się żadnej wyjętej z wody ryby.
 1. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska.
 2. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych  osób  z  wyjątkiem wypadków losowych.
 3. Po zakończeniu zawodów zawodnik przekazuje ryby sędziemu. Ważenie odbywa się w obecności zawodnika, który akceptuje wagę złowionych ryb. Po zważeniu ryby natychmiast wpuszcza się do wody.
 4. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
 • używanie wędki niezgodnej z wymogami PZW
 • łowienie na sąsiednim stanowisku
 • niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do organizatora w czasie zawodów
 • opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia.
 1. W czasie zawodów łowimy ryby, na które nie ma okresu ochronnego, z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie  z regulaminem PZW lub regulaminem łowiska.
 2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym. Nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych.
 3. Zawody przeprowadzone zostaną w trzech kategoriach wiekowych:
 • Szkoła podstawowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła średnia
 1. Punktacja:
 • za każdy dekagram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt
 1. Opiekę nad dziećmi do lat 14 włącznie w czasie zawodów sprawują  rodzice lub opiekunowie.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: