preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

8 czerwca – Konkurs Wędkarski “Rodzinne wędkowanie”

Z okazji XXI Dni Kamieńsk Koło Wędkarskie w Kamieńsku organizuje Konkurs Wędkarski “Rodzinne wędkowanie”. Konkurs odbędzie się 08 czerwca 2019 roku na zbiorniku Kmiecizna.

Regulamin i przebieg Konkursu:

 1. Udział biorą 2 lub 3-osobowe drużyny (1 osoba  dorosła)  wyposażone w dwie wędki  spławikowe i własny sprzęt.
 2. Losowanie stanowisk odbywa się nie później niż na 60 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 3 godz. Z przyczyn losowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych tura może być skrócona do 1,5 godz.
 4. Po wylosowaniu stanowisk drużyny kierują się na wylosowane   stanowiska i pozostają na nich przygotowując się  do  zawodów.
 • umówiony sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie
 • umówiony sygnał oznacza zakończenie zawodów, po tym sygnale nie zalicza się żadnej wyjętej z wody ryby.
 1. Drużyna w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska.
 2. Drużynie w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych  osób  z  wyjątkiem wypadków losowych.
 3. Po zakończeniu zawodów drużyna przekazuje ryby sędziemu. Ważenie odbywa się w obecności drużyny,   która akceptuje wagę złowionych ryb. Po zważeniu ryby natychmiast wpuszcza się do wody.
 4. Drużyna zostaje zdyskwalifikowany za:
 • używanie wędki niezgodnej z wymogami PZW
 • łowienie na sąsiednim stanowisku
 • niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do organizatora w czasie zawodów
 • opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia.
 1. W czasie zawodów łowimy ryby, na które nie ma okresu ochronnego, z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie  z regulaminem PZW lub regulaminem łowiska.
 2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym. Nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych.
 3. Punktacja:
 • za każdy dekagram złowionej ryby drużyna  otrzymuje 1 punkt
 • udział kobiety lub dziecka do lat 14 dodatkowo po 100
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: