preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

24/06/2019r. godz: 09:00 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

W dniu 19 października 2018 roku /piątek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku 

W dniu 24 czerwca 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych współfinansowanych przez Gminę- komisja wyjazdowa.
  5. Stan techniczny dróg i ulic oraz ich oznakowanie na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk- komisja wyjazdowa.
  6. Informacja o stanie turystyki na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk.
  7. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: