preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Informacja dla rolników gminy Kamieńsk. Susza rolnicza 2019 rok

Burmistrz Kamieńska informuje właścicieli gospodarstw rolnych, że według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w chwili obecnej zagrożenie suszą na terenie Gminy Kamieńsk, występuje dla następujących upraw:
– na glebach kategorii I (klasa V i VI): zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;
– na glebach kategorii II (klasa V i VI): zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.
Informacje na temat zagrożenia suszą na poziomie gminy dostępne są na stronie: http://www.susza.iung.pulawv.pl/tabele/1012053/
Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych można składać do 18 lipca 2019 roku.
Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach będzie szacowała poniesione straty przed zbiorem upraw.
Wymagane dokumenty:
– wniosek o szacowanie szkód przez komisję,
– oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
– oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,
– kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 rok.
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku – pok. 3 oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
https://www.lodzkie.eu/page/5352.,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: