preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Na internetowej stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie zamieszczona została informacja dotycząca Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – https://schr.gov.pl

Dofinansowanie do wapnowania gleb udzielane będzie  w ramach  pomocy de minimnis.

Beneficjentem końcowym Programu będą rolnicy posiadający obszar użytków rolnych o powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Jak podaje komunikat kwota dofinansowania na wapnowanie wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/tonę czystego składnika odkwaszającego  CaO oraz CaO+MgO dla gospodarstw o pow. do 25 ha użytków  rolnych,
  • do 200 zł/tonę czystego składnika odkwaszającego CaO oraz CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni pow. 25 do 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/tonę czystego składnika odkwaszającego  CaO oraz CaO+MgO  dla gospodarstw o powierzchni pow. 50 ha  użytków rolnych.

Zainteresowani rolnicy ze szczegółami Programu mogą zapoznać się pod w/w adresem internetowym Stacji.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: