preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Budowa i remonty dróg na terenie gminy Kamieńsk

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do wykonania zadania  pn. BUDOWA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY KAMIEŃSK Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI”,  Burmistrz Kamieńska w dniu 19 sierpnia 2019 roku zawarł umowę z przedstawicielem firmy Dromost S.J. na niżej wymienione zadania:

  • przebudowa drogi Danielów-Siódemka – 150 m;
  • budowa drogi Olszowiec – 370 m;
  • nawierzchnia asfaltowa w Barczkowicach – 338 m;
  • nawierzchnia asfaltowa ul. Kazimierza Wielkiego w Kamieńsku – 202 m;
  • nawierzchnia asfaltowa ul. Leśna w Gorzędowie – 380 m;
  • nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie – 350 m;
  • nawierzchnia asfaltowa w Kamieńsku ul. Wrzosowa – 378 m + 225 m;
  • nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach – 287 m;
  • nawierzchnia asfaltowa ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku – 120 m;
  • remont nawierzchni asfaltowej na drodze – dz. 36 obręb 6 Kamieńsk.

Termin ukończenia prac przewidywany jest na 31 października 2019 roku.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: