preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

16/09/2019r. godz: 08:30 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

W dniu 14 września 2018 roku /piątek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 16 września 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 08:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Przygotowanie placówek oświatowych na terenie gminy do nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa.
 5. Informacja o stypendiach wypłacanych dla uczniów przez gminę w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja o nagrodach przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2019.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
 8. Informacja o stanie turystyki na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk.
 9. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: