Zmiana numerów rachunków bankowych

 

Gmina Kamieńsk zawiadamia, iż od dnia 1 października 2020r. zmienia się rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup i dzierżawę pojemników na odpady:

esBANK Bank Spółdzielczy
97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 4
Filia Kamieńsk

Nr konta 30 8980 0009 2028 0076 5156 0006

dodatkowo informujemy, że na rachunek:
nr 73 8980 0009 2028 0076 5156 0008
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
– opłat za udostępnienie danych osobowych,
– darowizn,
– opłat skarbowych,
– opłat za zajęcie pasa drogowego,
– opłat targowych,
– opłat na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– wpłat za zakupione grunty i nieruchomości,
– wpłat za wynajem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę, użytkowanie wieczyste,

na rachunek:
nr 19 8980 0009 2028 0076 5156 0010
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje)
– zabezpieczenia.

 

Wyświetlono: 877

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry