Zmiana numeru rachunku wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne

Gmina Kamieńsk zawiadamia, iż od dnia 6 września 2019r. zmienił się rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Kamieńsku

Nr konta 62 8973 0003 0110 0918 0000 0016

dodatkowo przypominamy, że na rachunek:
nr 52 8973 0003 0110 0918 0000 0002
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
– opłat za udostępnienie danych osobowych,
– darowizn,
– opłat skarbowych,
– opłat za zajęcie pasa drogowego,
– opłat targowych,
– opłat na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– wpłat za zakupione grunty i nieruchomości,
– wpłat za wynajem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę, użytkowanie wieczyste,

na rachunek:
nr 68 8973 0003 0110 0918 0000 0005
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje)
– zabezpieczenia.

Wyświetlono: 1488

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry