Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

W dniu 20 września 2019 roku /piątek/ o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie petycji Pani Radnej Agnieszki Drużyńskiej.
  4. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry