Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich

W dniu 16 września 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 08:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Przygotowanie placówek oświatowych na terenie gminy do nowego roku szkolnego- komisja wyjazdowa.
 5. Informacja o stypendiach wypłacanych dla uczniów przez gminę w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja o nagrodach przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2019.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
 8. Informacja o stanie turystyki na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk.
 9. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry