Komisja Rewizyjna

W dniu 04 grudnia 2019 roku /środa/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Kontrola wybranych inwestycji i przetargów z III kwartału 2019 roku.
 5. Kontrole w terenie wybranych inwestycji – komisja wyjazdowa.
 6. Kontrola umów zawartych przez Burmistrza w III kwartale 2019 roku.
 7. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 8. Podsumowanie pracy komisji za 2019 rok.
 9. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
 10. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.  
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry