Bieg Tropem Wilczym w Kamieńsku

1 marca 2020 r. (niedziela) podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowany zostanie w Kamieńsku bieg Tropem Wilczym
Tak jak przed rokiem zapisy uruchomone zostały za pośrednictwem serwisu do startu.pl

https://dostartu.pl/tropem-wilczym-v4185.pl.html


13:00 – Otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów uczestnikom zarejestrowanym online

14:20 – Możliwość rejestracji na ew. nieodebrane pakiety

14:30 – Zamknięcie biura zawodów

15:00 – Start biegu na dystansie 1.963m oraz 5.000m

15:50 – Dekoracja zwycięzców biegu na 5.000m

16:00 – Zakończenie imprezy

 

Start zawodników nastąpi o godz. 15.00. Trasa biegu będzie przebiegać po nawierzchni asfaltowej (1.963m) oraz po nawierzchni asfaltowej/szutrowych. (5.000m)

Dystans biegu 1.963m związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – „Józefa Franczaka, ps. Lalek”

Biuro zawodów będzie się mieścić w Kamieńsku przy ulicy Sportowej 3, na Stadionie Sportowym im. mjr Antoniego Maszewskiego w dniu zawodów od godz. 13:00 do godz. 14:30

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje go do jego przestrzegania.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są są poprzez wypełnienie formularzu dostępnego na stronie internetowej lub w dniu zawodów, w biurze zawodów.

W biegu na dystansie 1.963m prawo startu mają osoby (niezależnie od wieku), które dokonają rejestracji uczestnictwa w biegu.

W biegu na dystansie 5.000m prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 01.03.2020 roku ukończą 16 lat i dokonają rejestracji uczestnictwa w biegu.

W przypadku osób, które do dnia biegu nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgody na udział w biegu podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Udział w biegu jest bezpłatny, opłata startowa nie jest pobierana.

Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry