XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) na dzień 06 czerwca 2020r. /wtorek/ o godzinie 15:00 zwołuje się XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji.

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały:
    • w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/157/20 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2020 r. sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirus SARS-CoV-2);
    • w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk;
    • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  3. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry