Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 15 czerwca 2020 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
  5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2019.
  6. Kontrola umów zawartych przez Burmistrza w I kwartale 2020 roku.
  7. Kontrola wybranych inwestycji i przetargów z I kwartału 2020 roku.
  8. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.  
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry