XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

 


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) na dzień 14 września 2020r. /poniedziałek/ o godzinie 16:00 zwołuje się XX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji.

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023;
  • w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Profilaktyczne szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Kamieńsk od 65 roku życia na lata 2020– 2023;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103//11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Barczkowice, działka nr 20);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Barczkowice, działka nr 30);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Barczkowice, działka nr 531);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Gorzędów, działka nr 892/2);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Pytowice, działka nr 9);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Pytowice, działka nr 10);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Pytowice, działka nr 11);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Pytowice, działka nr 14);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą(Szpinalów, działka nr 447).
 3. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry