Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 


W dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 12:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora SZGK w Kamieńsku z działalności za I półrocze 2020 roku.
 5. Sprawozdanie Kierownika MOPS w Kamieńsku z działalności za I półrocze 2020 roku.
 6. Sprawozdanie Kierownika Referatu Edukacji z działalności za I półrocze 2020 roku.
 7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 8. Kontrola umów zawartych przez Burmistrza w II kwartale 2020 roku.
 9. Kontrola wybranych inwestycji i przetargów z II kwartału 2020 roku.
 10. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.  
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry