XXI Sesja Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuje się XXI Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji, która odbędzie się w dniu: 26 listopada 2020 r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w Domu Ludowym w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XVIII/20 z dnia 06.07.2020r., Nr XIX/20 z dnia 18.08.2020r., Nr XX/20 z dnia 14.09.2020r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwał:

 

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2023;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamieńsk obręb 7, działka nr 49/4);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamieńsk obręb 7, działka nr 50/3);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Kamieńsk obręb 7, działka nr 51/3);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb 6, działka nr 227/2);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Danielów, działka nr 60/2);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym użytkownikiem działki (Włodzimierz, działka nr 139).

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry