Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca
Po raz kolejny włączyliśmy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. To wydarzenie w naszej szkole wsparła jednostka OSP w Gorzędowie.
Druhowie w osobach: p.Marcin Rozpończyk. p.Łukasz Kopcik, p.Marek Czupiała i p. Roman Wachnik z dużym zaangażowaniem udzielili fachowego instruktażu udzielenia pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Panowie zapoznali z zasadami postępowania w razie wypadku, organizacji pomocy oraz postawy podjęcia wszelkich działań ratujących życie.
Po wyczerpującym instruktażu i pokazie przystąpiliśmy wspólnie do praktycznych działań a fantomach.
Ogromne zaangażowanie i postawa druhów strażaków sprawiły, że z chęcią przystąpiliśmy do podejmowania odpowiednich czynności ratujących życie.
Wszyscy byliśmy dumni z przeprowadzonej akcji. Dzięki niej pokazaliśmy, że dzieci już w szkole podstawowej

Wyświetlono: 640

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry