Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – edycja II

Burmistrz Kamieńska informuje o możliwości ubiegania się Mieszkańców Gminy Kamieńsk o dofinansowanie w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – edycja II, na realizację którego Gmina będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych:

1. piece na biomasę,

2. instalacje fotowoltaiczne.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów (ankieta, umowa użyczenia, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenia) – skrzynka podawcza - zgodnie z REGULAMINEM, w nieprzekraczalnym terminie od 06.05.2020 do 03.06.2020 r.

Regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Kamieńsk www.kamiensk.pl lub w wersji papierowej ze skrzynki znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Kamieńsku.

Wyświetlono: 1009

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry