Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Kamieńska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie opinii/ ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działce nr ewid. 361/1 obręb Ochocice w gm. Kamieńsk mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, tj. na działkę nr ewid. 362 obręb Ochocice w gm. Kamieńsk - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego”

Wyświetlono: 184

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry