Zasady odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości przez firmę, z którą Gmina zawarła umowę.

Odpady  selektywnie zebrane, tj.:

- papier i tektura;
- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
- szkło
- bioodpady

odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w tym samym terminie.


Odpady niesegregowane odbierane są we wcześniejszym terminie. 

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach od 7:00 do 18:00.

Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesję lub do granicy posesji.

Ewentualne reklamacje prosimy składać dzień po terminie odbioru wskazanym w harmonogramie.

Wyświetlono: 350

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry