18/09/2020r. godz: 08:30 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

 

W dniu 18 września 2020 roku /piątek/ o godzinie 08:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 11/20 z dn. 26.02.20 r. oraz Nr 13/20 z dn. 26.06.20 r. z posiedzeń Komisji.
 4. Informacja o stanie ujęć wody Miasta i Gminy Kamieńsk.
 5. Sprawozdanie Dyrektora SZGK w Kamieńsku z kontroli dokumentacji odbioru ścieków.
 6. Ocena zimowego utrzymania dróg Miasta i Gminy Kamieńsk w okresie 2019/2020.
 7. Stan techniczny dróg i ulic oraz ich oznakowanie na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk.
 8. Potrzeby remontowe, socjalne w placówkach oświatowych. Przegląd placówek oświatowych w Gminie Kamieńsk.
 9. Przygotowanie placówek oświatowych na terenie gminy do nowego roku szkolnego.
 10. Przegląd placówek sportowych w Gminie Kamieńsk.
 11. Sport w gminie – działalność klubów sportowych.
 12. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

Wyświetlono: 74

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry