Książki z Instytutu Pamięci Narodowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieńsku wraz z filią w Gorzędowie już po raz drugi przystąpiła do projektu Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego otrzymaliśmy bezpłatne pakiety książek o tematyce historycznej.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Działanie to skierowane jest do bibliotek publicznych, szkolnych i uczelni wyższych w Polsce.

MBP zaprasza Czytelników do wypożyczania nowo pozyskanych książek.

Wyświetlono: 145

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry