Wykonanie opinii/ ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych

Termin składania ofert: 23-10-2020


Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Kamieńska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie opinii/ ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działce nr ewid. 380 obręb Pytowice w gm. Kamieńsk mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego"

Zamawiający:

Gmina Kamieńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk
www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl
e-mail: um@kamiensk.pl
tel 44/ 6817 123 fax. 44/6817 153

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, hydrologii posiadającego stosowne uprawnienia, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działce nr ewid. 380 obręb Pytowice w gm. Kamieńsk mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Wiecej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

      

Wyświetlono: 66

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry