Umowa na dofinansowanie przebudowy kotłowni

Urząd Miejski w Kamieńsku informuje, że w dniu 13 listopada 2020 roku Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba podpisał, umowy na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej Gospodarka Niskoemisyjna RPO WŁ. Jedna z nich dotyczy Naszej Gminy. Dzięki finansowemu wsparciu Gmina Kamieńsk w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku przebuduje kotłownię węglową na gazową. Wartość zadania 887 576,50 zł, a wnioskowane dofinansowanie, to kwota 604 908,08 zł.

 

Wyświetlono: 114

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry