26/09/2019r. godz: 09:00 – posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 26 września 2019 roku /czwartek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
  5. Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
  6. Informacja na temat realizacji zadań gminy wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
  7. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 233

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry