W sprawie bociana białego, który pozostał w kraju na okres zimowy

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi - Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 informuje.

W sprawie bociana białego, który pozostał w kraju na okres zimowy, w przypadku osobników zdrowych, które samodzielnie poszukują pokarmu, nie ma podstaw do podejmowania interwencji przy obecnie panujących warunkach pogodowych.

Zimowaniu bocianów białych sprzyja utrzymywanie się dodatnich temperatur i brak pokrywy śnieżnej w miesiącach zimowych obserwowane w ostatnich latach. Przypadki pozostawania bocianów na zimę nie jest zjawiskiem typowym z punktu widzenia biologii gatunku, ale sporadycznie spotykanym i znanym w historii. Ptaki pozostające na zimę to w większości ptaki młode. W opinii badaczy taka strategia daje im większą szansę przetrwania niż migracja na południe, zapewnia większe szanse na przeżycie i szybsze zajęcie terytoriów lęgowych. Przewiduje się, że zjawisko to będzie się pogłębiać i docelowo powstanie krajowa populacja ptaków osiadłych w miejscach, gdzie będą miały stały dostęp do pokarmu przez cały rok. Należy zaznaczyć, że bociany białe fizjologicznie są przystosowane do przetrwania okresów niskich temperatur, w tym wysokich mrozów. Osobników, które aktywnie poszukują pokarmu nie należy chwytać, zamykać w pomieszczeniach gospodarskich lub w inny sposób niepokoić w miejscach ich odpoczynku. Konieczność interwencji może pojawić się dopiero wtedy, gdy ptaki przestają latać lub zamarznięta powierzchnia gruntu (w tym cieków i zbiorników wodnych) uniemożliwia im żerowanie. Należy wtedy rozważyć dokarmiania bocianów lub przewiezienie ich do ośrodków rehabilitacji.

Wśród ptaków, które pozostały na zimę, mogą znaleźć się także osobniki w gorszej kondycji, których stan nie pozwolił na odlot albo uniemożliwia im sprawne żerowanie. Szczególnie ptaki, które nie latają powinny zwrócić uwagę i powinna być im udzielona pomoc.

Zgodnie 2 § 2 i Załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), bocian biały należy do gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową, wymagających ochrony czynnej. Natomiast art. 52 ust. 1 pkt. 7-8, 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614) stanowi, że w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową m.in. może być wprowadzony zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących", który obowiązuje na podstawie § 6 ww. rozporządzenia.

W granicach województwa łódzkiego funkcjonują 3 ośrodki rehabilitacji, do których na podstawie ogólnego odstępstwa od zakazów zawartego w art. 52, ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody można chwytać zwierzęta ranne lub osłabione w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej  i przemieszczania ich do ośrodków rehabilitacji zwierząt bez osobnego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Są to:

  1. Ośrodek rehabilitacji Nadleśnictwa Piotrków w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole, Koło 115, 97-330 Sulejów;
  2. Ośrodek rehabilitacji Leśnictwa Miejskiego w Łodzi, Wycieczkowa 103, 90-105 Łódź;
  3. Ośrodek rehabilitacji przy Schronisku i Centrum Rehabilitacyjno-Adopcyjnym, Wojtyszki 18, 98-227 Brąszewice.

Wyświetlono: 337

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry