Informacja dla rolników gminy Kamieńsk. Susza rolnicza 2019 rok

Burmistrz Kamieńska informuje właścicieli i posiadaczy gospodarstw rolnych, że w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Kamieńsk ogłoszonej w oparciu o wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego obrazujące aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla poszczególnych upraw, można występować  o doszacowanie strat w uprawach rolnych ujętych w komunikacie IUNG Puławy z dnia 31 lipca 2019 roku.

Wykaz roślin objętych suszą oraz mapy kategorii glebowych są dostępne na stronie internetowej IUNG Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1012053/

Powyższa zmiana wynika z danych ujętych w systemie monitoringu suszy obejmujących kolejny - ósmy okres raportowania, który ukazał się w dniu  2 sierpnia 2019 roku  na stronie internetowej IUNG Puławy.

Według komunikatu IUNG Puławy z dnia 2 sierpnia 2019 roku (raport  Nr 08)  uprawami objętymi szacowaniem strat na terenie Gminy Kamieńsk są:

 • zboża jare   w  I i II  kategorii  glebowej;
 • zboża ozime   w  I i II kategorii  glebowej;
 • kukurydza na ziarno   w  I, II i III kategorii glebowej;
 • kukurydza na kiszonkę   w I, II i III kategorii glebowej;
 • ziemniaki w I i II kategorii glebowej;
 • burak cukrowy w II kategorii glebowej;
 • chmiel w I i II kategorii glebowej;
 • tytoń w I, II i III kategorii glebowej;
 • warzywa gruntowe w I  i II kategorii glebowej;
 • krzewy owocowe  w  I, II, III i IV  kategorii glebowej;
 • drzewa owocowe w I i II kategorii glebowej;
 • truskawki w I i II kategorii glebowej;
 • rośliny strączkowe w I, II i III kategorii glebowej.

Wnioski o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych można składać w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku do 13 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowym szacowaniem objęte będą uprawy pozostające na polu.

Wyświetlono: 256

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry