Obowiązek segregacji odpadów

 

6 września 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany w prawie wprowadzają m.in. obowiązek segregacji odpadów.

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zadeklarowali brak segregacji odpadów, obowiązani są złożyć nową deklarację, w której należy określić selektywny sposób zbierania odpadów. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk w pok. nr 2.

UWAGA!!!  Ponowną deklarację składają tylko właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych.

 

Wyświetlono: 928

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry