Komunikat dla przedsiębiorców

W związku ze zmianą ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz.701), obowiązek wpisu do Rejestru BDO (baza danych o odpadach), dotyczy wielu firm produkcyjnych i usługowych.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinni  wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

Szczegóły również na stronie Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo-ochrona-srodowiska

Wyświetlono: 299

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry