12/11/2019r. godz: 14:00 – posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

W dniu 12 listopada 2019 roku /wtorek/ o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Sposób wykorzystania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.
  5. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych w budżecie gminy.
  6. Dyskusja na temat selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
  7. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 343

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry