04/12/2019r. godz: 14:30 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

 

W dniu 04 grudnia 2019 roku /środa/ o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Informacja o zatrudnianiu bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyjęć na staże przez Urząd Miejski.
 5. Analiza projektu budżetu na rok 2020.
 6. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2019.
 7. Stan oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk – komisja wyjazdowa.
 8. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działania Komisji- przyjęcie planu pracy komisji na 2020 r.
 9. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 318

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry