Dofinansowanie na wymianę pieca


Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieńsk!
Burmistrz Kamieńska informuje Mieszkańców Gminy Kamieńsk o możliwości skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca na biomasę o mocy 25 kW (pellet).
Zakup i montaż instalacji jest realizowany w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych (w rozumieniu umowy o dofinansowanie projektu).
Wysokość wkładu własnego mieszkańca (wartość szacunkowa) wynosi 3 566,75 zł.
Mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 -15.30, wtorek 7.30 - 16.30, piątek 7.30 - 14:30. w terminie do dnia 7 lutego 2020r.

Wyświetlono: 1071

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry