26/06/2020r. godz: 08:30 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

 

W dniu 26 czerwca 2020 roku /piątek/ o godzinie 08:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Działalność kulturalna na terenie Gminy Kamieńsk:
 • działalność bibliotek,
 • orkiestry.
 1. Sprawozdanie Komendanta Policji w Kamieńsku oceniające stan bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk w roku 2019.
 2. Sprawozdanie Prezesa Gminnego OSP w Kamieńsku oceniające stan zagrożenia pożarowego i pracę jednostek OSP Miasta i Gminy Kamieńsk.
 3. Działalność Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk w roku 2019.
 4. Dowóz dzieci do szkół – tabor, przewoźnicy.
 5. Analiza wykonania budżetu za 2019 rok w zakresie przedmiotowym działalności komisji.
 6. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 209

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry