Przypominamy o działającym punkcie selektywnego odbioru odpadów

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uprzejmie informujemy, że wszyscy mieszkańcy Gminy Kamieńsk mogą korzystać z  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kamieńsku przy ul. Kościuszki 29 (TARGOWICA).

Odpady przyjmowane są w każdą sobotę w godz. 7:00 - 15:00.

Do PSZOK można dostarczyć niżej wymienione rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlano – rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin, środki owadobójcze)
 • odpady zielone

Punkt nie przyjmuje odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Zużyte baterie można wyrzucać do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów zlokalizowanych w:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku, ul. Sportowa 8
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie, ul. Józefa Adamowskiego 7
 • Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50

 

Przeterminowane leki można wyrzucać do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów zlokalizowanych w następujących punktach:

 • Apteka Dr Max – ul. Słowackiego 12/14, Kamieńsk
 • Apteka „REMEDIUM” – ul. Wieluńska 25,  Kamieńsk

Wyświetlono: 433

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry