11/10/2019r. godz: 08:30 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

 

 

W dniu 11 października 2019 roku /piątek/ o godzinie 08:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Wizytacja składowiska odpadów komunalnych, „FBSerwis Kamieńsk” i Zakładu „JASTA” w Danielowie- komisja wyjazdowa.
  5. Estetyka posesji i obiektów publicznych na terenie Gminy.
  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
  7. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 375

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry