18/11/2019r. godz: 09:00 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich

 

 

W dniu 18 listopada 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Kamieńsk.
  5. Informacja o zatrudnianiu bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyjęć na staże przez Urząd Miejski.
  6. Przygotowanie MOPS-u do pomocy potrzebującym w okresie zimy.
  7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  8. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 360

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry