Ogłoszenie Burmistrza Kamieńska

Burmistrz Kamieńska ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyświetlono: 326

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry