11/02/2020r. godz:16:00 - XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) na dzień 11 lutego 2020r. /wtorek/ o godzinie 16:00 zwołuje się XV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji.

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały:
    • w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Gminy Kamieńsk na lata 2020-2024 pod nazwą „Fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamieńsk”;
    • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamieńsk w roku szkolnym 2019/2020
    • w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których Zarządcą jest Burmistrz Kamieńska
  3. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 229

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry