Informacja dotycząca nakazów podatkowych

Informujemy, że decyzje wydawane na 2020 rok przez Burmistrza Kamieńska w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane są z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Zmiany wprowadzone są zgodnie z art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.900 z poźn. zm.) Decyzje podatkowe sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

 

Wyświetlono: 215

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry