Zbiorcza informacja dotycząca odpadów komunalnych

W załączeniu publikujemy zbiorczą informację dotyczącą odpadów komunalnych

  • Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 marca 2015 r.)

  • Informację o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami (Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XIII/126/19 z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 ------

Gmina Kamieńsk przypomina o obowiązku zapłaty czynszu dzierżawnego za kosze do odbioru odpadów komunalnych za rok 2020

- Kosz 120 litrów - 9,84zł     

- Kosz 240 litrów - 14,76zł

Termin uiszczenia opłaty upłynął w dniu 15 stycznia 2020r.

Stawki czynszu określa Zarządzenie Burmistrza Nr 82/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku.

 ------

Gmina Kamieńsk zawiadamia, iż od dnia 6 września 2019r. zmienił się rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Kamieńsku

Nr konta 62 8973 0003 0110 0918 0000 0016

dodatkowo przypominamy, że na rachunek:
nr 52 8973 0003 0110 0918 0000 0002
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)
– opłat za udostępnienie danych osobowych,
– darowizn,
– opłat skarbowych,
– opłat za zajęcie pasa drogowego,
– opłat targowych,
– opłat na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– wpłat za zakupione grunty i nieruchomości,
– wpłat za wynajem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę, użytkowanie wieczyste,

na rachunek:
nr 68 8973 0003 0110 0918 0000 0005
należy dokonywać wpłat z tytułu:
– wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje)
– zabezpieczenia.

Wyświetlono: 2582

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry