03/03/2020r. godz: 15:30 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 03 marca 2020 roku /wtorek/ o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kamieńsku


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Kontrola umów zawartych przez Burmistrza w IV kwartale 2019 roku.
 5. Kontrola wybranych inwestycji i przetargów z IV kwartału 2019 roku.
 6. Sprawozdanie Kierownika MOPS w Kamieńsku z działalności za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Kierownika Referatu Edukacji z działalności za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA za 2019 rok.
 9. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019.
 10. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia. 

Wyświetlono: 266

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry