02/03/2020r. godz: 14:00 – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich


W dniu 02 marca 2020 roku /poniedziałek/ o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 4. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych współfinansowanych przez Gminę – komisja wyjazdowa
 5. Informacja Kierownika MOPS z działalności MOPS za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Referatu Edukacji za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 rok.
 8. Sprawa dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – rok szkolny 2019/2020.
 9. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia. 

Wyświetlono: 255

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry