05/03/2020r. godz: 13:00 – posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 05 marca 2020 roku /czwartek/ o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Sprawozdanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku z działalności finansowej za 2019 rok.
  5. Sprawozdanie Kierownika Referatu Oświaty przy Urzędzie Miasta w Kamieńsku z działalności finansowej za 2019 rok.
  6. Informacja w sprawie pomocy w zakresie utylizacji eternitu.
  7. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Wyświetlono: 308

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry